RC LETIŠTĚ  "U TERNA"

Domů
Klubové info
Akce klubu
Klubové letiste
Rc letadla
RC letadla nová
Rc vrtulníky
Dílna a nápady
Video
Bazárek

Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letiště a co se na něm děje

Stručná současnost:

letiště, které se dnes využívá pro rádiem řízené modely, bylo vybudováno v počátcích sedmdesátých let minulého století. Svůj podíl na vzniku této plochy měl Modelářský klub v Hradci Králové, který sdružoval a dosud sdružuje především zájemce o létání s upoutanými modely.

Od roku 1989 se na současné letové ploše létá rekreačně a pro potěšení z naší krásné záliby. Radost, o níž mluvíme, dosud kalily dvě opakující se okolnosti: neorganizovaný provoz v některých případech ohrožoval majetek obyvatel žijících v těsném sousedství letiště a současně se ukázalo, že je třeba dát létání určitý řád a pravidla. Na to neorganizovaní modeláři už síly nemají. Současně jsme zjistili, že RC letiště je na pozemku, který patří Městu Hradec Králové a že další jednání o budoucím pronájmu je možné za předpokladu, že majitel pozemku bude mít  proti sobě oficiálního partnera. 

Proto jsme se rozhodli, že posílíme řady členů jiného královéhradeckého modelářské sdružení - Juniorklubu, který existuje více jak 40 let a pod jeho střechou se daří asi 60 modelářům nejrůznějších odborností. Jsme rádi, že k této změně došlo a s velkým pochopení ze strany klubu.

Na konci června (25.6. 2006) jsme požádali Magistrát města Hradec Králové o pronájem RC letiště. Přiložili jsme návrh Letového řádu, kterým se chceme řídit při létání. Naše žádost byla vyřízena kladně a současně jsme zjistili, co nás naše záliba "bude stát" na ročním pronájmu. Naštěstí i této věci Město Hradec Králové našlo pomocnou ruku. Vypracovali jsme projekt a požádali o příspěvek na hrazení podstatné části vyměřeného ročního nájemného (předložen 31.10. 2006). Zbývající část nákladů bude hrazena laskavostí firmy JINO formou sponzorské smlouvy.

 

Od 1.1. 2007 je tedy letiště "naše" - ve smyslu řádně pronajatého majetku. Chceme se upřímně o propůjčený pozemek starat a po malých krůčcích ho "vylepšovat". Současně máme velký zájem na tom, aby létání bylo bezpečně a dostupné všem, kteří budou respektovat stanovená pravidla

Zásady létání na RC letišti "U Terna"  v pěti bodech:

 

1) Využívat RC letiště mohou organizovaní modeláři z Juniorklubu Hradec Králové, kteří zaplatili roční klubový příspěvek.

2) Využívat RC letiště mohou neorganizovaní modeláři po zaplacení denního poplatku za létání (50,- Kč), a to buď u p.V. Kohouta, nebo v prodejně firmy JINO a výjimečně na letišti u pověřené osoby.

3) Všichni uživatelé se při provozu musí řídit Letovým řádem a obecně dbát o bezpečnost svou i ostatních.

4) Všichni uživatelé se dohodnou na průběhu létání - nejlépe s neformálním vedoucím létání

5) Hrubé porušení kázně a nekolegiality bude mít za následek vykázání z RC plochy, v krajním případě s asistencí Městské policie nebo Policie ČR.

 

   

Miloň Měkota 90 - nebeský dárek od klubu

V minulém vydání klubového webu jsme věnovali hodně prostoru setkání s jubilantem M. Měkotou, prot které jsme létali zkraje září. Oslavenec dostal několik dárků a určitě ten nejemotivnější pocházel z nápadu kamaráda Zdeňka Švece, jinak aktivního pilota. Zdeněk pozval Miloně k hodinovému nebeskému výletu v čtyřmístné Cessně. A byl to opravdu zážitek, na který jubilant nezapomene. Po přistání byl plný dojetí a úsměvů a nás přesvědčil, že jsme se "strefili" do přání oslavence a způsobili mu mimořádnou radost. největší dík ale patří Zdeňkovi Š., bez jehož nápadu a uskutečnění  by Miloň byl ochuzen o mimořádné zážitky.

   

S čím jsme létali v říjnu 2023?

Nahoru

Letošní podzim nás všechny hýčkal a přinášel počasí ideální pro letní radovánky, včetně těch našich modelářských. Naši "klubáci" nelenili a pokud se dalo tak proháněli své stroje po hradecké obloze. Z této bohulibé činnostzi jsou i naše snímky...  

 

 

Tento server byl naposledy aktualizován dne 04. 11. 2023