KLUBOVÉ INFORMACE

Domů
Klubové info
Akce klubu
Klubové letiste
Rc letadla
RC letadla nová
Rc vrtulníky
Dílna a nápady
Video
Bazárek

Několik vět z historie hradeckého Juniorklubu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru

 
 
Výroční členská porada 16. listopadu 2022 (oficiální zápis)

Výroční členská porada 11. listopadu 2021 (pozvánka)

Závěry z výroční porady 11. 11. 2021 - oficiální zápis (zde)

 

 Seznam platících modelářů, kteří využívají Rc letiště v roce 2019:    zde  

Výroční členská porada 7. listopadu 2019 (pozvánka)

 Oficiální zápis - čtěte... 

Máme mistra ČR: P. Pastyříka v kategorii F2A

Výroční členská porada 15. listopadu 2018 (pozvánka)

Oficiální zápis z jednání - čtěte...

 

Výroční členská porada 21. listopadu 2017 (pozvánka)

 Oficiální zápis z jednání - čtěte...

Klubová brigáda 1. října 2016

Tak trochu narychlo byla svolána brigáda na Rc letiště v sobotu 1. října. Důvody byly zřejmé: nahradit nefunkční větrný pytel a před zimou zasypat výtluky na příjezdové cestě k parkovišti. Obojí splněno dík 9 statečným a jedné nedospělé statečné. Poděkován patří všem, kteří místo sobotního odpoledního klidu přišli, zamávali lopatou či hráběmi a něco udělali pro sebe i druhé. Zvláštní poděkování patří Mirkovi Dobrému (je opravdu dobrý!) za výrobu nového pytle a Radkovi Marčíkovi a Martinu Vosáhlovi za dodání mobilní techniky! Radek navíc vyrobil manipulační stůl pro všechny. Díky!!!

Výroční členská porada Juniorklubu HK 5. listopadu 2015 (pozvánka)

Netradičně jsme se k výroční bilancující poradě Juniorklubu Hradec Králové sešli už na začátku listopadu 2015. Program pro projednání byl jako obvykle bohatý a je možné se dozvědět b.ižší informace z připojené pozvánky.

 

Za velmi důležité považujeme schválené závěry, které jsou ve zkratce následujícím a pro všechny členy JK závazné:

 

Stále platí, že členové klubu mají příjemnou povinnost se jakékoliv formě zúčastnit alespoň jedné akce.

Akce v roce 2016: 

 Novoroční létání 1. 1. 2016, ve 13 hodin.

 Otevírání hradeckého nebe: 26. 3. 2016, v 10 hodin.

 Modelářský den 21. 5. 2016, v 10 hodin.

 Drakiáda 15. 10. 2016, ve 13 hodin.

 Spolupráce při zajištění Dne otevřených dveří letiště Jaroměř - Josefov, modelářská část (28. května 2016).     

 Členský příspěvek je třeba zaplatit d o 20. 12. 2015 (pouze složenkou nebo převodem!!!) Vzor složenky je tady...

Schválili jsme následující:

1. Asfaltová plocha (zahlazení děr a potažení stěrkou) - Schváleno

Pro úpravu hlasovalo 26 pro  ( 26 - 100 % přítomných členů ), 0 proti 

2. Nová pevná síť a nové sloupky z pozinku – Schváleno

Pro úpravu hlasovalo 23 pro, 3 proti 

3. Umístění sítě – Schváleno (varianta č.2 hrana asfaltu)

1. varianta  - stávající místo -  8 pro ,  10 proti

2. varianta  - hrana asfaltu - 12 pro ,  6 proti

3.varianta – posun o 3 metry -  0  pro , 0 proti

4. Změna příjezdové cesty ( podél plotu pana Pátka ) - Schváleno

Pro úpravu hlasovalo 16 pro, 1 proti 

5. Elektrická energie - Zamítnuto

Pro úpravu hlasovalo   4 pro, 9 proti 

6. Vysekání lesního porostu - Schváleno

Pro úpravu hlasovalo 26 pro, 0 proti

                                                                 Zapsal Mgr. V. Kohout, předseda Juniorklubu Hradec Králové.

 

Stálé a tradiční poděkování patří panu J. Novotnému z firmy JINO, modelářské potřeby, za přízeň a sponzorství.

Odešel Jirka Dobiáš (1932 - 2015)

 

Začátkem srpna jsme se rozloučili s kamarádem a nezaměnitelnou královéhradeckou osobnosti panem Jiřím Dobiášem. Jirka odletěl k poslednímu letu a zanechal mnoho smutných kamarádů a přátel. Žádnými slovy nelze popsat, jak nám bude chybět tento laskavý a dobrý človek...

                                                                                                 Smuteční oznámení zde...

Vzpomínky na Jirku Dobiáše z let 2007 - 2015

Slavnostní setkání k výročí 50 let od vzniku modelářského klubu (Juniorklubu)

Od založení modelářského klubu, ze kterého se později "vyklubal" Juniorklub (JK HK), už uplynulo půl století! Neuvěřitelných 50 let provází modelařina mnohé ze současných členů JK. To byl i důvod, proč jsme se 20. února 2015 sešli v příjemné restauraci, abychom si vzpomínali, podívali se na dobové archiválie a řekli si, co nás společného čeká tuto sezonu i roky další. Juniorklub Hradec Králové patří ke dvěma největším v ČR a provozují se v něm prakticky všechny modelářské odbornosti - některé "jen" pro potěchu majitelů modelů, jiné na republikové nebo evropské úrovni.

Ostatně ono to není ani podstatné, významnější je, že se lidé se společnými zájmy mají chuť scházet, něco tvořit a určitě tím nejlepším způsobem trávit volný čas.

Tak klubáci: do další "padesátky" hodně pohody a zdraví, mnoho nápadů a času na jejich uskutečnění a co nejvíce příležitosti se vzájemně vidět a popovídat si o naší krásné zálibě!

Zvláštní dík za povedené setkání patří jak Vaškovi Kohoutovi, tak Tomovi Jiroutovi, bez jehož nápadu bychom neměli pamětní list, ani slušivou "placku" na klopu s připomínkou výročí klubu. Děkujeme!!!  

 

Výroční členská porada 27. listopadu 2014 (pozvánka)

Poslední listopadový čtvrtek je tradičně vyhrazen výroční členské poradě Juniorklubu Hradec Králové, resp. pilotům RC modelů letadel a vrtulníků. Posledního jednání se zúčastnilo poměrně hodně členů klubu a tak bylo jednání o mnoha názorech a závěrech. Ty nejdůležitější je možné shrnout následovně:

 

Stále platí, že členové klubu mají příjemnou povinnost se jakékoliv formě zúčastnit alespoň jedné akce.

Akce v roce 2015: 

Novoroční létání 1. 1. 2015, ve 13 hodin.                     

Otevírání hradeckého nebe: 28. 3. 2015, v 10 hodin.

Modelářský den 23. 5. 2015, v 10 hodin.                      

Drakiáda 17. 10. 2015, ve 13 hodin.                              

NOVINKA: Členský příspěvek je třeba zaplatit do 20. 12. 2014 (pouze složenkou nebo převodem!!!) Vzor složenky je tady...

Je třeba dořešit:

·         Kultivaci příjezdové cesty (přes Technické služby zajistí V. Kohout, úprava na brigádě v jarním termínu).

·         Položení nového povrchu na stávajícím asfaltu (V. Kohout. + T. Svatoš),

·         Drobnosti (obnova stožáru s větrným pytlem, inovace informačních tabulí).

Stálé Tradiční poděkování panu J. Novotnému z firmy JINO, modelářské potřeby, za přízeň a sponzorství.

Úplný zápis naleznete zde...

 

Děkujeme všem členům Juniorklubu a přejeme krásné blížící se Vánoce a pohodu a tvořivost do Nového Roku!

Výroční členské jednání 28. listopadu 2013 (pozvánka)

Jako každý rok jsme uzavírali současnou sezónu na výroční poradě Juniorklubu - RC modely. Platí  nepřímá úměra, že s přibývajícím letopočtem ubývá těch, kteří na výročním poradu přijdou.  

      Letos jsme se sešli jiném prostředí než obvykle, avšak dílčí témata byla obdobná jako v předchozích letech. Hodnotili jsme nakolik se nám podařilo novoroční předsevzetí naplnit konkrétními akcemi klubu a diskutovali jsme i tom, jaká bude sezóna v roce 2014. Dospěli jsme k těmto závěrům:

a) Všechny plánované aktivy se v roce 2013 podařilo naplnit, i když každá v různé míře,

b) Pro největší akci - Modelářský den - budeme pro rok následující hledat další modelářský program, abychom zaujali širší veřejnost atraktivností a zajímavostmi,

c) Totéž platí i pro nemodelářskou část dne,

d) každý člen Juniorklubu by měl přispět svou účastí alespoň na jedné akcí, kterou pořádáme - nebo na kterou dostáváme pozvání od spřátelených modelářských klubů,

e) Juniorklubu se podařilo vyrovnaně hospodařit s malým přebytkem; děkujeme firmě JINO, modelářské potřeby, jmenovitě panu J. Novotnému za tradiční pomoc a sponzoring,

f) Plánovaná činnost v roce 2014 bude velmi obdobná jako v končícím roce; navíc se chceme výrazněji podílet na Leteckém dnu, který pořádá Aeroklub v Jaroměři,

g) Výše klubových příspěvků (jejichž součástí je poplatek Svazu modelářů ČR a celoroční pojištění) se nemění, tj. pro výdělečně činné 500,- Kč na rok a mladiství a senioři zaplatí 300,- Kč,

termín zaplacení je stejný, tj. do konce února 2014,

h) Ti, kteří nezaplatí do potřebného termínu, ztrácejí členství v Juniorklubu a s ním i výhody z členství plynoucí (možnost bezplatně létat na RC letišti, využívat slev ve firmě JINO, být pojištěn po celý rok s náhradou za škodu způsobenou provozem modelů atd.),

Vzor složenky pro letošní rok je tady: složenka 2014  

Důležité: pokud platíte členský poplatek mezibankovní operací, nezapomeňte, prosím, uvést Vaše jméno coby plátce. Jedině tak se můžeme vyhnoput nedorozuměním s identifikací platby. Děkujeme.

 Miloň Měkota jubilující

     Náš kamarád, modelář a dlouholetý člen našeho Juniorklubu si v srpnu připomněl kulaté a významné výročí. Také jeho zásluhou můžeme již 8 let létat pod klubovou značkou a rozvíjet naši zálibu.

     Milý Miloni - patříš neodmyslitelně na náš RC plácek a doufáme, že toto přání budeš ještě dlouhé roky naplňovat ve zdraví a činorodosti!    

                                             Srdečně blahopřejí  Tvoji kluboví přátelé.

 

VÝROČNÍ ČLENSKÉ JEDNÁNÍ 6. prosince 2012 (pozvánka)

 Stručný zápis z jednání a schválené návrhy:

     Ve čtvrtek 6. prosince 2012 jsme se v 18 hodin sešli na výroční členské schůzi Juniorklubu Hradec Králové (RC modely). Aby bylo jednání o to rychlejší a racionální, dostali všichni členové JK program jednání dopředu, včetně návrhů na projednání či schválení. Stručně k jednotlivým bodům a schváleným závěrům:

1) Všechny plánované  aktivity Juniorklubu na rok 2012 proběhly úspěšně, v ohlášených termínech a můžeme je považovat za   dobrou vizitku klubu,

2) V obdobném rozsahu jsme schválili plán akcí JK na kalendářní rok 2013 (konkrétní termíny-viz pozvánka), obrátíme se na Magistrát města Hradec Králové se žádostí o podporu při financování provozu RC letiště (jako obvykle částečná úhrada za pronájem plochy, současně požádáme o příspěvek na nejdůležitější akci, tj. Modelářský den),

3) Podpora leteckého dne v Jaroměři: většinové ano, ovšem je třeba dořešit konkrétní požadavky a zabezpečit prostor létání před možným  úrazem diváků,

4) V závěru ledna 2013 proběhne v Domě dětí a mládeže výstava plastikových modelů. Její volnou částí bude prezentace modelů našich členů. O akci budeme dopředu informovat (V. Kohout) a vyzýváme členy JK, aby se pochlubili svými modely (výstava bude střežená a bude zaručeno nepoškození vystavovaných "kousků"),     

5) Finanční informace: s ohledem na zaběhlé a vyrovnané hospodaření zůstávají členské poplatky ve stejné výši, jako tomu bylo v roce 2012:

       - výdělečně činní členové budou platit příspěvek (členský + členství ve SM ČR) ve výši 500,- Kč na rok,

       -  studenti a senioři pak ve výši 300,.- Kč,  vzor složenky - tady

       - POZOR-ZMĚNA: poplatek je třeba uhradit převodem nebo složenkou do 28. 2. 2013 (seznam "platičů" bude na webu),

       - nezaplacení poplatku má důsledky v pozastavení členství v Juniorklubu a ztrátu výhod (létání na RC letišti, pojištění atd.)

       - všichni přítomní se shodli na adresném vedení přehledu platících členů.

6) Členská schůze doporučila, aby se zásadním způsobem zlepšila kázeň na RC letišti. je třeba hlásit všechny starty těm

        pilotům, kteří již létají na RC letišti, aby se předešlo srážkám, zraněním a poškození cizí věci.

7) S ohledem na velmi vážný incident, ke kterému došlo v létě a který ohrozil zdraví a bezpečnost majitele nedalekého domu jsme schválili následující zásadní změnu v režimu létání:

      s platností od 1. ledna 2013 se mění pozice pilotů a to tak, že jediným možným místem, na kterém budou RC piloti řídit modely je delší hrana RC letiště směrem k silnici (stejný režim jako při veřejných akcích JK),

     za touto hranou nesmí v žádném nesmí pilot dopustit, aby model letěl -a to i za cenu zničení modelu,   

    vozidla modelářů budou parkovat za zády pilotů ( na louce, která je také v majetku města HK),   

    v jarním termínu se uskuteční brigáda, jejím cílem bude přemístit stožár s větrným pytlem směrem k původnímu parkovišti, vytvořit nový prostor s dlaždicemi pro starty modelů se spalovacím motorem a v rámci daných možností přemístit "boudu" také na druhou stranu RC letiště. Všechna tato opatření směřují ke dvěma záměrům: létat bezpečněji a udržet seriozní vztahy s obyvateli nedalekých soukromých pozemků je to jedná cesta, jak udržet letiště v provozu!

     Všechny schválené změny se promítly do Letového řádu (ve kterém přibyla nová mapka s vymezeným prostorem - viz záložka RC letiště).       

       I když se nás na výroční poradě sešlo méně, než jsme očekávali, proběhla v tradiční sympatické atmosféře a tvořivém duchu. Je třeba od srdce poděkovat Vám všem, kteří hájíte barvy Juniorklubu Hradec Králové, popřát celoroční spokojenost a dobrou pohodu při stavbě a létání našich RC miláčků.

       Pan Jiří Novotný, majitel firmy JINO modelářské potřeby Hradec Králové, nás v závěru seznámil s více jak 20letou historií firmy, její současností a výhledy, které pro nás modeláře pracovních chystají. Rádi a upřímně děkujeme za významnou podporu, bez níž by existence JK RC modely byla již nemyslitelná.

                                                                                                                                 Zapsali: V. Kohout a T. Svatoš

Jubilant Jiří Prokop (RC modely, 2012, č. 3)

Hned po letošních Velikonocích, 10. dubna 2012, oslaví významné životní jubileum pan Jiří Prokop z Hradce Králové. S jeho letošními „osmdesátinami“ se neodmyslitelně pojí jeho modelářská kariéra, naplněná více jak 65 lety aktivní modelářské činnosti. V roce 1965 byl jedním ze zakládajících členů královéhradeckého modelářského klubu s názvem Juniorklub Hradec Králové. Dlouhá léta byl i jeho předsedou a vedl jako instruktor kroužky leteckých a raketových modelářů. Pracoval také jako sportovní komisař a byl předsedou komise mládeže v předsednictvu Klubu leteckých modelářů České republiky. Je nositelem modelářského odznaku „Zlaté C“, a protože modelařina nezná důchodový věk, tak se s Jirkou Prokopem můžeme i v současnosti setkávat na modelářských soutěžících. Jubilantovi přejeme spolehlivé zdraví a ještě mnoho krásných chvil strávených s námi – kamarády a při létání se svými modely.

                                                                      Václav Kohout, předseda Juniorklubu Hradec Králové

VÝROČNÍ ČLENSKÉ SETKÁNÍ 29.listopadu 2011 (pozvánka)

   Stručný zápis z jednání a schválené návrhy:

     V úterý 29 listopadu 2011 se uskutečnila avizovaná výroční členská schůze Juniorklubu Hradec Králové, zejména těch členů, kteří létají s RC modely letadel a vrtulníků. Program jednání důsledně vycházel z dopředu zaslané Pozvánky  a proto následující zápis se na ni odkazuje a může být o to stručnější:

1) Všechny plánované  aktivity Juniorklubu na rok 2011 proběhly a lze je považovat za splněné,

2) Ve stejném rozsahu jsou v přípravě akce na rok 2012 (konkrétní data zveřejníme později)

3) Navíc připravujeme na leden (?) výstavku prací členů Juniorklubu, členové se zavázali, že dodají modely a pomohou s  

           pořadatelskou službou, výstavku garantují V. Kohout a T. Jirout, info od nich přijde později,

4) Finanční změny: s ohledem na krácení dotací členská schůze schválila změnu výše členského poplatku takto:

       - výdělečně činní členové budou platit příspěvek (členský + členství ve SM ČR) ve výši 500,- Kč na rok,

       -  studenti a senioři pak ve výši 300,.- Kč,  vzor složenky - tady

       - poplatek je třeba uhradit převodem nebo složenkou do 31. 3. 2012 (seznam "platičů" bude na webu),

       - nezaplacení poplatku má důsledky v pozastavení členství v Juniorklubu a ztrátu výhod (létání na RC letišti, pojištění atd.)

       - všichni přítomní se shodli na adresném vedení přehledu platících členů.

5) Členská schůze doporučila, aby se zásadním způsobem zlepšila kázeň na RC letišti. je třeba hlásit všechny starty těm

        pilotům, kteří již létají na RC letišti, aby se předešlo srážkám, zraněním a poškození cizí věci. Odpadkový koš bude

        odstraněn a každý má povinnost po sobě uklidit. Platí to také pro pořadatele veřejných akcí.

       Dodejme, že členská schůze proběhla s potřebnou (někdy emotivní) diskuzí, což je třeba brát jako projev zájmu členů klubu o jeho dění. Součástí jednání bylo také vystoupení ing. J. Lněničky s tematikou určování těžiště u letadel, resp. modelů, které příjemným obohacením našeho setkání.  (Sylabus přednášky tady, odkaz na autorovy webové stránky:  http://airspace.cz/akademie/)

       Předseda Juniorklubu Vašek Kohout poděkoval všem za práci v klubu a dodatečně předal oslavenci Jirkovi Dobiášovi, který letos oslavil významné jubileum klubové tričko s naším emblémem.

       Opětovně je třeba poděkovat panu Novotnému, majiteli firmy JINO modelářské potřeby Hradec Králové, za trvalou podporu, bez které by fungování klubu bylo značně komplikované.  

 JIRKA DOBIÁŠ OSMDESÁTILETÝ!

VÝROČNÍ ČLENSKÉ SETKÁNÍ Juniorklubu 1. prosince 2011

     Ve středu 1. prosince 2010 proběhla plánovaná výroční členská schůze Juniorklubu Hradec Králové. I přes nepříznivé počasí se zúčastnilo dost modelářů, především těch, kteří mají ruce na kniplu při řízení modelů letadel nebo vrtulníků. Hlavní slovo měl Vašek Kohout, předseda Juniorklubu. Program setkání byl víceméně tradiční:

1) zpráva o aktivitách Juniorklubu za končící rok,

2) příprava akcí na rok 2011 (viz zde),

3) dohoda s panem Štikou o využívání jeho soukromého pozemku pro potřeby Juniorklubu.

4) finanční rozvaha - podmínky pro bezproblémový provoz na RC letišti v příštím roce,

5) členské příspěvky a jejich hrazení (zůstává stejné jako loni).

Je opět třeba poděkovat panu Novotnému, majiteli firmy JINO modelářské potřeby Hradec Králové, za trvalou podporu, bez které by fungování klubu bylo značně komplikované.  

Slavnostní setkání u příležitosti 45 let od vzniku Juniorklubu Hradec Králové

11. února 1965 byl založen JUNIORKLUB Hradec Králové, modelářský klub působící dnes pod Svazem modelářů ČR. Už od počátku je aktivní zejména ve výchově mladých modelářů (jak odkazuje i název klubu) a zakladatel pan Jiří Prokop byl také čtyři desítky let vedoucím kroužku leteckých modelářů (foto 1 – 2).

 

 

                              Foto 1                                                                  Foto 2                                                                      Foto 3

          Postupně se klub rozrůstal a přibývali členové různých zájmů o odvětví modelářství, a tak v letošním roce 2010 je v klubu sdruženo 131 modelářů všech odborností (automobilní, letečtí, lodní, plastikoví, raketoví a železniční). Z tohoto počtu je 30 dětí a juniorů, kteří dělají klubu jenom čest a mě osobně ohromnou radost svými sportovními úspěchy (v poslední době např. třemi tituly MISTRŮ SVĚTA v juniorské kategorii M. Steiner a M. Miletín) v lodním modelářství v roce 2007-2009). 45 let je úctyhodná doba a přeji mu další dlouhá léta činnosti a úspěšné působení na poli modelářství - zejména  výchovy dětí a mládeže. Děkuji Všem modelářům JK HK za práci pro klub, za vynikající reprezentaci, ať v minulosti, současnosti i v nastávající budoucnosti. Přeji Všem jeho členům  další sportovní úspěchy a hodně krásných chvil a zážitků strávených prováděním naší krásné technické a sportovní činnosti.   

                                                                                          Václav KOHOUT, předseda Juniorklubu Hradec Králové

  P.S. Ve čtvrtek 18. 2. 2010 v 18 hodin ve vinárně „U Hroznu“ se konala menší oslava tohoto 45. výročí (foto 3).

Proběhla výroční klubová schůze Juniorklubu: 25. 11. 2009

25. listopadu proběhla výroční schůze členů Juniorklubu Hradec Králové (JK HK). Dopředu inzerovaný program byl v podstatě dodržen, bližší v oficiálním zápise ze schůze (tady...).

1) Stanovisko JK HK k požadavku Modelklubu Hradec Králové za zaplacení poplatků za užívání tzv. zpevněné plochy na RC

     letišti na pozemku města Hradec Králové,

2) Zpráva o aktivitách klubu v roce 2009,

3) Návrh aktivit JK HK na rok 2010 a spolupráce s dalšími modelářskými kluby,

4) Zpráva o hospodaření za rok 2009,

5) Informace o členských příspěvcích na rok 2010 (150,- Kč junioři a senioři, 300,- Kč ostatní členové),

6) Volba vedení klubu a okruhy činnosti,

7) Zprávy do různého - další náměty pro zlepšení práce klubu.

 

Nejbližší akcí by měla být účast našich modelářů na silvestrovském létaní "U Knapů", tedy na letišti modelářského klubu Trifid Česká Skalice. A hned na Nový rok létáme u nás "U Terna" od 13 hodin!

 

Brigáda 25. září - dokončení "boudy" na RC letišti

Brigáda 23. května - zvelebení střediska řízení letu (a pádu)

Brigáda 19. dubna 2009 na RC letišti

Krásný den a převaha rukou nad nářadím

Martin a Honza a jejich strojovna

..šlo o zapuštění trubek pro ochranné sítě, až se bude soutěžit

Druhý úkol - přemístění stožáru na výhodnější místo

Druhý úkol: přemístěníé stožáru na výhodnější místo

Jak ve známé pohádce: Radek za Martina, Martin za Frantu, Franta za Honzu a Honza za trubku...

Nejhorší je se osvědčit! Potom jeden maká a ostatní "monitorují"

Ke vztyčení stožáru se přece jen zbývající ruce hodily

Ke vztyčení stožáru se přece jen zbývající ruce hodily

Vašek kuje plány - příště budeme upravovat přístřešek!

Výroční klubová schůze 26. listopadu 2008

Stručné závěry setkání:

K pravidelné výroční klubové schůzce JUNIORKLUBu Hradec Králové jsme se podle dohody sešli ve středu 26. listopadu 2008. Záměry setkání můžeme shrnout do věty: připomenout si aktivity z končícího se roku, seznámit s plánovanými akcemi na rok 2009, upřesnit členství v Juniorklubu, dohodnout výši členských příspěvky příspěvků, stvrdit sponzorskou smlouvu s firmou JINO p. Novotného a přispět k větší bezpečnosti létaní na RC letišti U Terna. Pochopitelně vše za kolektivní diskuse, tříbení názorů a "odchytu" cenných nápadů členů klubu. K závěrům, které ze schůzky vyplynuly:

* Plánované akce:

           1. ledna (13:00 hod.) NOVOROČNÍ  POLÉTÁNÍ

           28. března (10:00 hod.) OTEVÍRÁNÍ HRADECKÉHO NEBE

           13.června (od 10:00 hod) 2. KLUBOVÝ LETECKÝ DEN

           19.- 21. června EVROPSKÝ POHÁR

          24. října (od 13:00 hod.) III. DRAKIÁDA

* Úkoly pro vedení klubu:

           - dotáhnout do zdárného konce další sponzorskou smlouvu s firmou JINO, modelářské potřeby p. J. Novotného,

           - požádat Magistrát města Hradec Králové o dotaci na pronájem RC letiště (sportoviště),

           - inovovat členskou agendu, vytvořit platný členský seznam a vyzvat "neplatiče" k úhradě poplatků.

* Další závěry a náměty pro zlepšení činnosti klubu:

           - od 1.1. 2010 bude členství JUNIORKLUBu vázáno na členství ve Svazu modelářů ČR 

AKTUÁLNÍ DODATEK: již pro rok 2009 jsou členové klubu a současně členové Svazu modelářů České republiky celoročně pojištěni (Kooperativa) pro soutěžní i tréninkové létání, a to v čase od 08:00 do 20:00 hod. Na ostatní modeláře se pojištění nevztahuje a jimi způsobená škoda nebude z pojistného hrazena. Cílem našeho snažení je, aby od příštího kalendářního roku byli všichni členové JUNIORKLUBu Hradec Králové současně i členy SM ČR          

              - členy klubu (s možností bezplatně využívat RC letiště) budou pouze ti, kteří zaplatí členské poplatky,

                           (aktuální seznam bude na webu Juniorklubu),

          - dokladem je nalepená známka na průkazce Juniorklubu!

          - při větším provozu na RC letišti je třeba stanovit tzv. vedoucího létání, který bude organizovat provoz,

          - připomínáme označení vysílacích kmitočtů, dodržování letového prostoru a bezpečnostní podmínky,

          - prověřit možnost elektrické přípojky 220 V...

          - více přispívat do klubového webu jakýmikoliv příspěvky (foto, poznámky, návody, testy, dílna...)

Co si popřát do Nového roku? Předně: aby nám nechyběla chuť navrhovat, konstruovat, lepit, stavět RC modely, abychom se mohli i nadále všichni setkávat na RC letišti s našimi krásnými EPP nebo balsovými "ptáky" užívali radost z povznášejícího koníčka, kterým modelařina bezesporu je. Všem kamarádům s vůní kanagomu, balsovými pilinami v nose a metylu v dlaních přejeme JEN TO DOBRÉ do roku 2009!!!    

                                                              Vašek Kohout a Tom Svatoš

Pár snímků z výroční schůze ... klik = zvětšení foto

Výroční klubové setkání 6. 12. 2007

Podstatné informace ze setkání: NOVÁ PRAVIDLA ČLENSTVÍ A LÉTÁNÍ NA RC  LETIŠTI

Výroční klubové setkání JUNIORKLUBu Hradec Králové se uskutečnilo 6. prosince 2007. Záměrem bylo ohlédnout se po uplynulém roce, pochválit se pozitivními věci i postesknout nad tím, že ne vše probíhalo podle našich představ. Nejprve k těm podstatným a dobrým zprávám:

* podařilo se zajistit dotaci z Magistrátu města Hradec Králové na celoroční provoz RC letiště u Terna,

* laskavostí firmy JINO, modelářské potřeby pana Jiřího Novotného jsme získali chybějící obnos za reklamní činnost,

* letiště jsme využívali po celý rok, za dodržení bezpečnosti provozu a bezkonfliktního jednání s majiteli okolních ploch,

* 22. dubna jsme posílili svaly při klubové brigádě, jejímž výsledkem je uklizený areál,

* 24. června jsme prožili krásný den při nultém ročníku leteckého dne "Létáme pro vás",

* 15. září jsme se podíleli na pořádání soutěže EPA Aircombat "Bitva pod Chlumem" - spolu s 69. stíhací základnou,

* 3. listopadu jsme připravili pro velké i malé 1. drakiádu,

* v termínu jsme požádali Magistrát města Hradec Králové o dotaci na provoz v roce 2008.

K náležitostem, které zatím nejsou v pořádku a na nichž chceme dál pracovat:

* na jedné straně se velmi rozrostla členská základna Juniorklubu, na straně druhé není mnoho těch, kteří jsou ochotni pro naši zálibu cosi (pravidelně) udělat,

* klubová činnost se v pravém slova smyslu týká jen "zdravého jádra" a zbývající spíše využívají příjemné možnosti létat na klubovém letišti,

* obdobně jsme nespokojeni se stavem klubových webových stránek, respektive s malou snahou přispívat k jejich pravidelné obměně a aktualizaci (chybí fotografie a popisy ze stavby letadel, chybí příspěvky ve stylu "dílna", či návštěv na jiných letištích a spolupráce s ostatními,

* chybí větší porozumění pro výchovu mladých modelářů a jejich zapojení do "rekreační modelařiny"...

Z DISKUSE VYPLYNULY TYTO ZÁVĚRY  (budou ještě dále upřesněny):

1) S účinností od 1. ledna 2008 zavádíme roční klubové poplatky (členství v Juniorklubu a možnost létání na RC letišti) a poplatky za členství ve Svazu modelářů ČR, a to v této výši: 200,- Kč člen v pracovním věku, 100,- studenti a důchodci. Členství ve Svazu modelářů ČR - podle platné směrnice 100,- Kč, resp. 50,- Kč (pracující a důchodci či studenti).

2) Členství v Juniorklubu je tak vázáno na členství ve Svazu modelářů ČR.

3) Doklad o zaplacení ročního klubového příspěvku bude evidovat V. Kohout a vyznačí na klubové průkazce, současně bude zveřejněn na klubových webových stránkách.

4) Poplatky je třeba zaplatit do 31. ledna 2008 - bez splnění této povinnosti se ruší klubové členství a nelze užívat klubových výhod - včetně možností létat na RC letišti "U Terna"!

5) Další NOVINKA: modeláři - nečlenové Juniorklubu - budou moci užívat RC letiště po zaplacení denního poplatku za létání ve výši 50,- Kč. Ten lze zaplatit buď u V. Kohouta nebo v prodejně firmy JINO, výjimečně na RC letišti (u J. Veselého).

6) Také na rok 2008 připravujeme následující klubové aktivity: a) Novoroční létání, b) jarní úklid letiště, c) 1. oficiální letecký den, 4) Druhá drakiádu a snad ještě něco navíc...

7) V průběhu měsíce ledna změníme webový portál, na kterém máme dosud umístěné klubové webové stránky. Z portálu Webzdarma přejdeme na server firmy JINO, kde budeme mít větší prostor pro informace - s větší rychlostí přístupu.

8) v průběhu měsíce ledna budou V. Kohout a T. Svatoš informovat členy Juniorklubu o stavu dotací ze strany Magistrátu pro rok 2008.

9) Pan J. Novotný (firma JINO modelářské potřeby) slíbil opět posílit klubový rozpočet o stejnou částku jako loni. Děkujeme!

10) Všechny tyto úpravy je třeba promítnout do Letového řádu, verze 2008...                                                      

                                                                                                                 zapsal: TomSva

 Výroční klubové setkání 6.12. 2007

Aktuální klubové info

klik = zvětšení foto

Výroční klubové setkání *

6. prosince 2007 v 17. hod. v DDM členská schůze:

      personalistika,

      hodnocení uplynulého roku,

      programová příprava roku 2008,

      žádosti na Magistrát HK a sponzorství,

      členské příspěvky.

      legitimace,

      webová prezentace atd.

            

1. ledna 2008  Novoroční létání:

      na RC letišti U Terna,

      od 13:00 hod. ,

      všechno co létá sebou,

      srdečně zveme modeláře z dalších klubů,

      další info u Vaška Kohouta a Jirky Tiňti Veselého...

 

 

 

 Jsou zprávy, které se píší těžko a se zármutkem. Právě k těmto patří smutná skutečnost, že nás po dlouhém zdravotním trápení opustil kamarád-modelář pan   Ladislav BEČKA.

Láďa patřil k tichým a nenápadným lidem, kteří spíše beze slov jednali a pomáhali. Na našem letišti a v našich srdcích bude Láďa od 21. června 2008 chybět...

Nahoru

 Několik vět z historie hradeckého Juniorklubu...

JUNIORKLUB Hradec Králové byl založen 11.února 1965 a to v odbornostech automobilové, letecké, lodní a raketové modelářství. Ideou založení bylo vychovávat začínající modelářský dorost a dát zázemí pro další modelářské odbornosti než byli tradiční letečtí modeláři. Klub tedy funguje již 42 let. V rámci přístavby nové části Domu dětí a mládeže v roce 1968 – 69  se postavila v těchto prostorách čtyřproudá (velká a dlouhá 42 metrů) autodráha pro SRC dráhové modely.

V roce 1970 byla v kroužku železničních modelářů zahájena výstavba kolejiště. Ale příliv dalších členů železničního modelářství a další rozmach v této oblasti nastal až v lednu 1981. Tehdy předseda železničního klubu v Hořicích v Podkrkonoší pan Techl doporučil a po jednáních s naším klubem přivedl několik členů dojíždějících z Hradce Králové. Železniční modeláři vybudovali za podpory některých členů ostatních odborností svoji vlastní klubovnu, kolejiště velikosti TT a dokončují kolejiště vel. HO. V roce 2004 přibylo do klubu několik plastikových modelářů pod vedením Miroslava Matysky, kteří si více než úspěšně vedou a reprezentují Juniorklub na soutěžích doma i v zahraničí (několik medailí ze soutěží v anglickém Telfordu atd.).

Jsme tedy klub všech modelářských odborností pro město Hradec Králové a okolí. Zakládající členové odborností: auto - Jaroslav Vlček, Jan Kieslich, Jaroslav Svoboda, letecké - Jiří Prokop, lodní - Josef Mužík, Bohumil Šnajdrvint, raketoví - Jiří Prokop, železniční - František Bláha, Karel Špriňar, Jaroslav Šilhan, plastikoví - Miroslav Matyska. Klub pořádá každoročně několik soutěží, jak pro žáky, tak pro dospělé v odbornostech letecké, lodní., plastikové a železniční. Klubové srazy jsou organizovány dle rozdělení jednotlivých odborností.                                                                                                    

                                                                                                                  Připravil  Jiří Prokop

Domů | Klubové info | Akce klubu | Klubové letiste | Rc letadla | RC letadla nová | Rc vrtulníky | Dílna a nápady | Video | Bazárek

Tento server byl naposledy aktualizován dne 02. 01. 2023